TURGUT PURA VAKFI
2017 YILI HEYKEL YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AMAÇ:

Turgut Pura Resim Heykel Vakfı Yarışmaları vakfı tanıtmak ve sanatçı Turgut Pura'nın adını yaşatmak amacıyla yapılan, tüm sanatçı ve sanat eğitimi gören öğrencileri ve bu alanda kabiliyeti olan kişileri özendirici bir yarışmadır. Yarışma 2017 yılında plastik sanatların heykel dalında gerçekleştirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI:

1- 2017 Yılında Turgut Pura Vakfı Yarışması, heykel dalında yapılacaktır.

2-Yarışma, plastik sanatlar eğitimi almış sanatçılar, sanat eğitimine devam eden öğrenciler ve bu alanda çalışmaları bulunan herkese açıktır.

3- Konu serbest olup, malzeme ve teknik konusunda sınırlama bulunmamakla birlikte, yarışmacılardan dayanıklı malzeme ile üretilmiş yapıtlar beklenmektedir. Sergileme ve kargo iletimi sırasında meydana gelebilecek hasarlardan vakıf hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

4- Yarışmaya katılan eserler, daha önce sergilenmemiş, ulusal ya da uluslararası herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

5- Eserlerin en uzun boyutunun 100 cm’yi geçmeyecek ölçüde olması gereklidir.

6- Yarışmacı eserini sergilemeye hazır şekilde, katılım formu ve imzalı taahhütname ile birlikte, Turgut Pura Vakfı 1464 Sokak No: 25-27 Alsancak/İZMİR adresine, elden ya da kargo ile 05 Nisan 2017 - 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında teslim etmesi gereklidir. 05 Mayıs 2017 tarihinden sonra teslim edilen eserler jüri değerlendirmesine alınmayacaktır.

7- Tüm çalışmaların kargo masrafları katılımcıların kendilerine ait olup, gönderim sırasında meydana gelecek hasar, gecikme ve kayıplardan vakıf sorumlu tutulamaz.

8- Yarışma organizasyonu sergilenen eserlerde meydana gelecek zarar, ziyan ve kayıplardan sorumlu değildir.

9- Yarışmaya gönderilen heykellerin değerlendirilmesi Turgut Pura Vakfı'nca seçilip ilan edilen jüri tarafından yapılacaktır. Jüri seçimi, alanında uzman kişiler arasında gönüllülük esasına göre saptanır.

10- Yarışma jürisi ödüllerin tamamını ya da bir kısmını verip vermeme konusunda yetkilidir.

11- Çalışmaların jüri tarafından değerlendirilmesi 07 MAYIS 2017 Pazar günü yapılacaktır.

12- Yarışma sonuçları 09 MAYIS 2017 tarihinde vakıf internet sayfasından (www.turgutpuravakfi.com) ilan edilecektir.

13- Yarışmada başarı ödüllerini alan yapıtların her türlü kullanım hakkı, ödülü veren Turgut Pura Vakfı ile ödül veren kişi ve kuruluşlara ait olacaktır.

14- Yarışmaya katılan eserler, 15 Mayıs ile 28 Mayıs 2017 tarihleri arasında sergilenecek olup, eser iade ve teslimi 29 Mayıs 2017 - 14 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ

1 - Mehmet AKSOY (Heykel Sanatçısı)

2 - Mustafa BULAT (Prof.Dr.Heykel Sanatçısı Atatürk Ünv.)

3 - Ali DİRİER (Heykel Sanatçısı)

4 - Gökçen ERGÜR (Yrd.Doç.D.E.Ü.)

5 - Evren ERGİN (Heykel Sanatçısı Vakıf Görevlisi)

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

T.P.V. Başarı Ödülü : 5.000 TL.

T.P.V. Başarı Ödülü : 5.000 TL.

Konak Belediyesi Başarı Ödülü : 5.000 TL. (Satın Alma)

T.P.V. Mansiyon Ödülü : 1.500 TL.

T.P.V. Mansiyon Ödülü : 1.500 TL.

Taşdelen Dekorasyon Mansiyon Ödülü : 1.500 TL.

JURİ ÖZEL ÖDÜLLERİ :

Yıldız ŞİMA : 500 TL

Muzaffer GEVREK : 500 TL

Hüdai Emer : 500 TL

Nazmi ELBİRLİK : 500 TL

İŞLEM TARİHLERİ:

ÇALIŞMALARIN TESLİMİ : 05 Nisan 2017 / 05 Mayıs 2017

JURİ DEĞERLENDİRMESİ : 07 Mayıs 2017 Pazar günü

YARIŞMA SONUCUNUN İLANI : 09 Mayıs 2017 Pazartesi günü

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ AÇILIŞI : 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü Saat:18:00 de İzmir Resim Heykel Müzesi Turgut Pura Sergi Salonunda gerçekleştirilecektir.

SERGİ TARİHLERİ : 15 Mayıs 2017 - 28 Mayıs 2017

TAAHHÜTNAME

Turgut Pura Vakfı 2017 yılı heykel yarışmasına, aşağıda adı bulunan eserimle katılacağım.
Şartnamede belirtilmiş bulunan yarışma koşullarına uymayı kabul ediyorum.

Tarih: .../.../2017

Adı Soyadı:

Şehir:

Eser Adı:

İmza:

TURGUT PURA VAKFI
2017 HEYKEL YARIŞMASI KATILIM FORMU

Sanatçının;


Adı Soyadı

 

Doğum Yeri ve Yılı

 

E-Posta

 

Telefon No

 

Adres

 

Eser Hakkında Bilgi (Eser adı, Tekniği, Boyutları, Yapım yılı)

 

Tarih:


İmza:

Sanatçılar bu formu eser tesliminde imzalı olarak eserin arka veya alt yüzeyine yapıştırmalıdır.